KIẾN THỨC CỐT LÕI (LỚP 6 HỌC KÌ 2)

Gia sư thanh niên chúng tôi đã đúc kết kiến thức cốt lõi ở học kỳ 1 cho các em nắm rồi và tiếp theo chương trình học kì 2. Ở chương trình học kì 2 thì chúng ta sẽ học mở rộng ra với phân thức. Không như học kì 1 chỉ là những con số tự nhiên nữa, nên đối với các em nếu không có phương pháp học hiệu quả thì các em sẽ gặp rắc rối từ những con số này và dần về sau mỗi khi lên lớp thì các em sẽ càng hỏng kiến thức từ đây. Nên các em nhớ tìm hiểu kỹ từ những phương pháp bên dưới mà Trung tâm gia sư Thanh niên chúng tôi chuẩn bị trình bày.

I/ PHẦN ĐẠI SỐ

1/ Phân số bằng nhau

Hai phân thức bằng ở đây chúng em quan tâm đến công thức sau đây

VD:

Các em cứ áp dụng như các em sẽ giải được tất cả các bài tìm x về 2 phân thức bằng nhau.

2/ Rút gọn phân số

Một phân số được rút gọn tối giản là lần lượt lấy cả tử số và mẫu số đều chia hết cho số lớn nhất mà tử số và mẫu số đều cho thể chia được

VD:

 

3/ Quy đồng phân số

  • Tìm một bội chung nhỏ nhất để tìm mẫu chung
  • Tìm thừa số phụ cho từng mẫu (bằng cách lấy mẫu chung lần lượt chia cho từng mẫu)
  • Sau đó nhân tử và mẫu cho thừa số phụ

VD: Quy đồng các phân số sau:

  • Ở đây chúng ta có 3 mẫu là 9 ; 4 ; 12. Như vậy bội chung nhỏ nhất là số 36. Làm sao để tìm được số 36 thì các em quan sát 3 mẫu trên các em sát định mẫu nào lớn nhất, như vậy mẫu số 12 là lớn nhất trong 3 mẫu số trên, các em lần lượt lấy số 12 nhân cho 1;2;3;….thấy số nào chia hết cho 2 số còn lại thì đó là bội chung nhỏ nhất.
  • Quay lại bài: ta đã được số 36 là bội chung nhỏ nhất của ba mẫu trên, thì ta lấy 36:9=4. Ta được thừa số 4 cho phân số đầu, tiếp theo ta lấy 36:4=9 ta được thừa số 9 cho phân số thứ 2, tiếp theo ta lại lấy 36:12=3 ta được thừa số 3 cho phân số cuối cùng
  • Bây giờ ta lấy tử số và mẫu số của phân số đầu lần lượt nhân cho 9, tiếp theo ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ 2 lần lượt nhân cho 4, tiếp theo ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ 3 lần lượt nhân cho 3. Kết quả ta được như sau:

4/ Phép cộng hai phân số

Muốn cộng được hai phân số thì đều đầu tiên các em phải xác định được mẫu số của chúng phải bằng nhau, nếu mẫu số của chúng bằng nhau thì các em giữ nguyên mẫu số rồi tiến hành cộng tử số của 2 phân số lại, còn nếu mẫu số của chúng không bằng thì các em tiến hành quy đồng để mẫu số của chúng bằng rồi tiến hành cộng tử số lại.

VD1 : Hai phân số cùng mẫu

VD2: Hai phân số khác mẫu

5/ Phép nhân hai phân số

Muốn nhân hai phân số với nhau, ta lần lượt lấy tử số của phân số này nhân với tử số của phân số kia. Lấy mẫu số của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia. Rồi ta được kết quả

VD:

6/ Phép chia hai phân số

Muốn nhân hai phân số với nhau, ta dùng phương pháp nhân nghịch đảo phân số thứ 2

VD:

II/ PHẦN HÌNH HỌC

1/ Góc

Góc là gồm 2 tia giao nhau tại 1 đỉnh

VD:

2/ Tia phân giác của một góc

Là tia chia góc đó ra thành 2 góc bằng nhau

VD:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *