PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10 (Đại số)

Đầu tiên cần nắm những kiến thức cơ bản của chương trình học kì 2 lớp 9. Những nội dung cơ bản cần nắm:

1/ Cần nắm được điều kiện xác định khi giải phương trình chứa biến:

   – Trường hợp 1: Biểu thức chứa biến ở mẫu số phải khác không

 • vd:

– Trường hợp 2: Biểu thức chứa biến nằm trong dấu căn ở tử số phải lớn hơn bằng không

 • vd:

   – Trường hợp 3: Biểu thức chứa biến nằm trong dấu căn ở mẫu số phải lớn hơn không

 • vd:

2/ Cần nắm được 7 hàng đẳng thức đáng nhớ:

3/ Cần nắm được phương pháp giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

4/ Cần nắm được phương pháp giải phương trình bậc 2 bằng denta, tính nhanh denta, hệ thức vi-et

5/ Cần nắm được các dạng giải tham số m và phương pháp giải của các dạng đó:

Các dạng giải tham số m

   1/ Dạng 1:

 • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt
 • Tìm m để phương trình có nghiệm kép
 • Tìm m để phương trình vô nghiệm
 • Tìm m để phương trình có nghiệm

   2/ Dạng 2:

 • Chứng minh m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt
 • Chứng minh m để phương trình có nghiệm

   3/ Dạng 3:

 • Tìm m để phương trình trên thỏa mãn 1 phương trình nào đó

   4/ Dạng 4:

 • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu

 • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm cùng dấu

 • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm cùng âm

 • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm cùng dương

Phương pháp giải:

   1/ Dạng 1:

 • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

– Giải denta có tham số m

– Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì denta lớn hơn 0 từ đó ta tìm được m

 • Tìm m để phương trình có nghiệm kép

– Giải denta có tham số m

– Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì denta bằng 0 từ đó ta tìm được m

 • Tìm m để phương trình vô nghiệm

– Giải denta có tham số m

– Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì denta bé hơn 0 từ đó ta tìm được m

 • Tìm m để phương trình có nghiệm

– Giải denta có tham số m

– Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì denta lớn hơn bằng 0 từ đó ta tìm được m

   2/ Dạng 2:

 • Chứng minh m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

– Giải denta có tham số m

– Ta đưa tham số m vào 1 bình phương để thỏa điều kiện bình phương luôn lớn hơn bằng 0 và cộng thêm 1 số dương để cho ta thấy được denta luôn lớn hơn 0 với mọi m tìm được

 • Chứng minh m để phương trình có nghiệm

– Giải denta có tham số m

– Ta đưa tham số m vào 1 bình phương để thỏa điều kiện bình phương luôn lớn hơn bằng 0 để cho ta thấy được denta luôn lớn hơn bằng 0 với mọi m tìm được

    3/ Dạng 3:

 • Giải denta để tìm điều kiện của tham số m luôn có 2 nghiệm phân biệt. Denta lớn hơn 0
 • Áp dụng hệ thức vi-et để tìm tổng tích
 • Đưa phương trình đã cho về dạng tổng tích, xong thế hệ thức vi-et vào, rồi ta giải denta tìm tham số m

   4/ Dạng 4:

 • Giải denta để tìm điều kiện của tham số m luôn có 2 nghiệm phân biệt. Denta lớn hơn bằng 0
 • Áp dụng hệ thức vi-et để tìm tổng tích
 • Thế vào công thức phù hợp theo từng yêu cầu của đề bài (công thức đã nêu ở trên).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *