THI TOÁN 0 ĐIỂM

Quý phụ huynh có đặt dấu chấm hỏi tại sao kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua có 50 em trên địa bàn tỉnh Bình Dương lại bị 0 điểm môn Toán?

Theo khảo sát một số quý phụ huynh thì nói năm nay đề khó quá nên học sinh làm bài không được (đối với học sinh không biết làm). Còn học sinh biết làm thì lại nói đề năm nay dễ. Vậy nghe theo ý kiến nào là hợp lý?

Theo đánh giá của giáo viên bộ môn thì đề năm nay không khó. Đối với học sinh trung bình trở lên thì đều làm được ít nhất 5 điểm.

Kiến thức được gói gọn trong năm lớp 9 vậy tại sao các em lại không làm được 1 điểm? Vậy thử hỏi xem nguyên một năm lớp 9 các em học được kiến thức gì từ bộ môn Toán. Vậy thì tại sao học sinh vẫn được lên lớp và có mặt tại kỳ thi?

Tỷ lệ môn toán qua các năm thì lại càng giảm. Còn tỷ lệ môn Văn qua các năm thì lại càng tăng thì thử hỏi các học sinh sau này còn tư duy nữa không.

Phải hiểu được bản chất của môn Toán từ đó chúng ta mới biết được định hướng, phát triển và có phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng, từ đó bé mới phát triển một cách tối ưu về tư duy, có tư duy thì nền kinh tế mới phát triển được.

Nói về môn Văn thì tại sao tỷ lệ lại tăng theo từng năm. Lúc trước, thời năm 8x của chúng tôi thì môn Văn muốn viết được một Văn hay thì đòi hỏi thứ nhất học sinh ấy phải có tố chất, thứ hai học sinh ấy phải có tư duy về văn học. Để viết được 7- 8 điểm là bài viết hay lắm rồi. Chứ thường viết tập làm văn chỉ được 5 – 6 điểm thôi. Còn thời bây giờ điểm Văn 7 – 8 điểm là bình thường, như vậy thì tại sao? Nói đến đây thì mọi người lại cho rằng thời bây giờ các em giỏi hơn có tư duy hơn. Thật sự thì lại ngược lại, nếu các em có tư duy hơn, giỏi hơn thì các em không có thì môn Toán thấp như vậy. Vấn đề ở đây là các em làm bài tập làm văn giống như nhau thì một khuôn khổ, nói tới đây thì quý phụ huynh lại tò mò nữa. Thật chất nói trắng ra là các em học thuộc lòng các bài Văn mẫu mà thầy cô đã cung cấp ở trường, nên lời Văn của các em giống như nhau. Nói đến đây thì quay lại vấn đề môn Toán thì thử hỏi xem môn Toán làm sao học thuộc lòng được? Bởi hiện trạng các em đang học bây giờ là học thuộc lòng, chứ các em không hiểu bài và chẳng có tư duy gì cả. Bởi các trường hiện trạng đều ưu tiên môn Văn để cho tỷ lệ đậu tăng để thi đua các trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *