VẬT LÝ TRONG TẦM TAY

BÍ MẬT ĐƯỢC GIẢI MÃ

Môn vật lý hiện tại là một môn nằm trong ban tự nhiên, theo sách mới thì môn vật lý được lòng ghép vào môn khoa học tự nhiên. Hiện tại đối với các em môn vật lý được các em đánh giá rất trừu tượng về nội dung kiến thức. Để học tốt môn vật lý đòi hỏi các em phải nắm được phần định lý về công thức. Từ đó, các em mới hình dung được công thức đó từ đâu mà ra. Mà để học thuộc được công thức vật lý thì các em phải nắm được đơn vị của từng ký hiệu của công thức đó. Từ đó khi các các em đọc đề các em sẽ biết được mình sẽ sử dụng công thức nào trong bài tập này. Theo kinh nghiệm, để nắm giải được một bài tập vật lý thì các em sẽ áp dụng các bước sau:

  1. Chú ý những số liệu trên đề bài
  2. Chú ý đơn vị của những số liệu trên đề bài
  3. Tóm tắt đề
  4. Chú ý xem đề bài cho số liệu khuyết của công thức nào thì mình sẽ áp dụng công thức đó ngay, từ đó phân tích ngược từ câu hỏi của đề bài, thì chúng ta sẽ biết mình nên bắt đầu từ đâu

VD: Cho mạch điện gồm R1 nối tiếp (R2 // R3). Trong đó điện trở R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω ; dòng điện đi qua R3 có dường độ là I3 = 0,3A

a) Tính các cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng đi qua các điện trở R1 và R2

b) Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch AB

  1. Ở đây mình chú ý những số liệu 9; 15; 10; 0.3
  2. Chú ý đơn vị: Ω thuộc điện trở, A thuộc cường độ dòng điện
  3. Tóm tắt:R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3Aa) I1 = ?; I2 = ?b) U = ?
  4. Ở đây muốn tìm I1 thì phải biết U1 và R1 nhưng U1 chưa có vậy chúng ta phải tìm R , vì Rchúng ta đã có đủ 3 R, từ đó chúng ta sẽ tìm được I tổng, có I tổng chúng ta sẽ tìm được I1 vì I1 nối tiếp với I tổng. Để tìm được I2 ta phải tìm được U3, vì U3 trên công thức định luật Om đang khuyết U3, có U3 ta sẽ tìm được U2 vì U2 U3 được mắc song song. Có U2 ta sẽ tìm được I2,I2 trên công thức định luật Om đang khuyết I2, và cuối cùng ta sẽ tìm được U tổng thông qua công thức định luật Om. Và chúng ta cũng đã có R tổng và I tổng rồi

Qua ví dụ minh họa trên cho chúng ta thấy được các em muốn biết cách phân tích đề để biết mình bắt đầu từ đâu thì nên làm theo các bước trên để các sẽ học tốt hơn và không ngán ngẫm môn Vật Lý.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *